Lokalizacja inwestycji


Projekt realizowany ma być na terenie województwa świętokrzyskiego i powiatu jędrzejowskiego. Obejmuje on gminy Jędrzejów oraz Wodzisław. Zadanie inwestycyjne ma na celu dostosowanie drogi krajowej numer 7 Gdańsk-Warszawa-Kraków do parametrów dwujezdniowej drogi ekspresowej. Łączna długość odcinka projektowanego wynosi 19 932,59 m, czuli około 20 kilometrów.Ważne jest to, że projekt ma obejmować już istniejącą drogę, a także dbać o ochronę środowiska oraz zapewnić komfort jazdy i poprawić efektywność transportu drogowego na tej trasie.


Istotnym elementem inwestycji jest budowa czterech węzłów:


W projekcie uwzględnione są też dwa Miejsca Obsługi Podróżnych w Potoku Małym oraz w Klemencicach, a także mosty wiadukty i kładki dla pieszych.


Projekt ma zapewnić wzrost mobilności osób i towarów nie tylko w ramach wymiany międzyregionalnej, ale też poza granice województwa świętokrzyskiego, jak i również poza granice państwa.


Trasa pomiędzy Warszawą a Krakowem ma sprawić, że komunikacja ma być znacznie ułatwiona. Odcinek ten składa się na budowę trasy ekspresowej, która łączy Gdańsk, Warszawę, Kielce, Kraków, aż do południowej granicy Polski. Na terenie województwa świętokrzyskiego inwestycja dotycząca drogi ekspresowej jest już ukończona i można już jeździć kompletnym odcinkiem ekspresówki.