Budowa drogi ekspresowej S7 - odcinek Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego oraz małopolskiego

Projekt zakłada wykorzystanie śladu istniejącej drogi DK-7 oraz obejmuje dobudowę drugiej jezdni po wschodniej stronie od Jędrzejowa do granicy województwa, z dobudową po stronie zachodniej. Inwestycja obejmuje gminę Wodzisław i Jędrzejów w powiecie jędrzejowskim. Odcinek objęty rozbudową to: od km 583+540,00 do km 603+472,59 drogi krajowej nr 7, a długość odcinka drogi ekspresowej ma wynosić 19 932,59 m. Nowa droga z 4-kilometrową obwodnicą biegnie po śladzie istniejącej trasy, a także obejmuje rozbudowę w celu poprawienia komfortu jazdy oraz lepszej komunikacji lokalnej.

Budowa drogi ekspresowej S7 - odcinek Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego oraz małopolskiego

Projekt zakłada wykorzystanie śladu istniejącej drogi DK-7 oraz obejmuje dobudowę drugiej jezdni po wschodniej stronie od Jędrzejowa do granicy województwa, z dobudową po stronie zachodniej. Inwestycja obejmuje gminę Wodzisław i Jędrzejów w powiecie jędrzejowskim. Odcinek objęty rozbudową to: od km 583+540,00 do km 603+472,59 drogi krajowej nr 7, a długość odcinka drogi ekspresowej ma wynosić 19 932,59 m. Nowa droga z 4-kilometrową obwodnicą biegnie po śladzie istniejącej trasy, a także obejmuje rozbudowę w celu poprawienia komfortu jazdy oraz lepszej komunikacji lokalnej.

Główny cel inwestycji S7 odcinek Jędrzejów – granica województwa


Jako główny cel założone zostało poprawienie bezpieczeństwa ruchu samochodowego, a także usprawnienie połączeń na trasie Kielce-Kraków. Szczegółowe cele obejmują budowę bezpiecznego odcinka ekspresowej trasy drogowej, która będzie stanowiła fragment korytarza transeuropejskiego sieci TEN-T. Kolejnym celem jest zwiększenie dostępności do transeuropejskiego korytarza sieci TEN-T, jak i również poprawa jakości powiązań komunikacyjnych oraz poprawa efektywności transportu i przepływu osób, towarów i usług. Ważnym elementem jest też dostosowanie parametrów techniczno-użytkowych drogi do poziomu ruchu, głównie przez likwidację tzw. "wąskich gardeł" oraz uzupełnienie infrastruktury drogowej.

Istotnym założeniem jest też poprawa warunków życia mieszkańców terenów zabudowy sąsiadujących z danym odcinkiem drogi, a także dostosowanie drogi do obowiązujących przepisów prawnych dla dróg o klasie "S" (ekspresowych). Jednym z celów jest zwiększenie mobilności osób oraz towarów w ramach wymiany międzyregionalnej, a także poza granice państwa.

S7 Jędrzejów granica - efekty

W efekcie rozbudowy mają być poprawione takie aspekty jak poprawa przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego Warszawa-Kraków-Chyżne, a także poprawa bezpieczeństwa ruchu i umożliwienie aktywizacji terenów znajdujących się w sąsiedztwie drogi. Istotnym efektem miało tez być podniesienie ogólnego komfortu jazdy oraz lepsza jakość połączeń na trasie Kielce-Kraków. Bezkolizyjne skrzyżowania oraz wyposażenie drogi w funkcjonalne rozwiązania oraz takie, które zapewnią ochronę środowiska mają sprawić, że droga będzie nie tylko bezpieczna, ale też wygodna do podróżowania, zarówno dla aut osobowych, jak i dla ciężarówek.Zakres podstawowych robót drogowychInwestycja obejmuje budowę oraz rozbudowę takich elementów jak:

  • Dwupoziomowe węzły drogowe (4 szt.) - Mierzawa, Wodzisław, Jędrzejów Wschód, Jędrzejów Południe;
  • Dwupoziomowe przejazdy dla dróg poprzecznych (12 szt.);
  • Drogi dojazdowe;
  • Wyposażanie techniczne drogi (bariery i oznakowanie);
  • Rozbudowa dróg istniejących.
Przekrój drogi - 2x2, czyli dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, a szerokość jezdni ma wynosić 10 metrów (dwa pasy ruchu po 3,5 metra, a także pas awaryjny 2,5 metra i opaska wewnętrzna 0,5 metra). Łączna długość dróg dojazdowych ma finalnie wynosić około 40 kilometrów.

Inwestycja przewiduje także budowę sześciu mostów, jak i również przejście podziemne oraz jedenaście wiaduktów, dwie kładki dla pieszych, a także trzy przejazdy gospodarcze.

Projekt zakłada rozwiązania, które mają na celu zminimalizowanie wpływu inwestycji na środowisko naturalne, więc przewiduje się też budowę ekranów akustycznych, przejść dla zwierząt i systemów odwadniania dróg, wygrodzenia trasy, jak i również nasadzenia zieleni. Projekt także uwzględnia Miejsca Obsługi Podróżnych, które mają obsługiwać ruch tranzytowy.

klusek - centrum stomatologiczne będzin tomasz czech nauka jazdy tarnowskie góry

Lata realizacji projektu, inwestorzy i wykonawcy

upadłość konsumencka szczecin tomasz rzepiejewskiProjekt rozpoczął się w roku 2014, a został zakończony i oddany do użytku w roku 2017. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, a wykonawcą Konsorcjum: Lider Budimex S.A., Partner Ferrovial Agroman S.A. Wartość robót budowlanych wyniosła 348,6 milionów złotych, a projekt został dofinansowany z Unii Europejskiej.