Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Jędrzejów granica województwa świętokrzyskiego oraz małopolskiego

Projekt zakłada wykorzystanie śladu istniejącej drogi DK-7 oraz obejmuje dobudowę drugiej jezdni po wschodniej stronie od Jędrzejowa do granicy województwa, z dobudową po stronie zachodniej. Inwestycja obejmuje gminę Wodzisław i Jędrzejów w powiecie jędrzejowskim. Odcinek objęty rozbudową to: od km 583+540,00 do km 603+472,59 drogi krajowej nr 7, a długość odcinka drogi ekspresowej ma wynosić 19 932,59 m. Nowa nowa trasa S z 4-kilometrową obwodnicą biegnie po śladzie istniejącej trasy, a także obejmuje rozbudowę w celu poprawienia komfortu jazdy oraz lepszej komunikacji lokalnej. Jeśli interesuje Cię droga S7 budowa, dobrze trafiłeś!

Budowa drogi ekspresowej S7 - odcinek Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego oraz małopolskiego

Projekt zakłada wykorzystanie śladu istniejącej drogi DK-7 oraz obejmuje dobudowę drugiej jezdni po wschodniej stronie od Jędrzejowa do granicy województwa, z dobudową po stronie zachodniej. Inwestycja obejmuje gminę Wodzisław i Jędrzejów w powiecie jędrzejowskim. Odcinek objęty rozbudową to: od km 583+540,00 do km 603+472,59 drogi krajowej nr 7, a długość odcinka drogi ekspresowej ma wynosić 19 932,59 m. Nowa droga z 4-kilometrową obwodnicą biegnie po śladzie istniejącej trasy, a także obejmuje rozbudowę w celu poprawienia komfortu jazdy oraz lepszej komunikacji lokalnej.

Droga S7 budowa - główny cel inwestycji S7 odcinek Jędrzejów granica województwa


Poznaj droga S7 plany! Jako główny cel założone zostało poprawienie bezpieczeństwa ruchu samochodowego, a także usprawnienie połączeń na trasie Kielce-Kraków. Szczegółowe cele obejmują budowę bezpiecznego odcinka ekspresowej trasy drogowej, która będzie stanowiła fragment korytarza transeuropejskiego sieci TEN-T. Kolejnym celem jest zwiększenie dostępności do transeuropejskiego korytarza sieci TEN-T, jak i również poprawa jakości powiązań komunikacyjnych oraz poprawa efektywności transportu i przepływu osób, towarów i usług. Ważnym elementem jest też dostosowanie parametrów techniczno-użytkowych drogi do poziomu ruchu, głównie przez likwidację tzw. "wąskich gardeł" oraz uzupełnienie infrastruktury drogowej. Poznaj plan budowy drogi S7.

Istotnym założeniem jest też poprawa warunków życia mieszkańców terenów zabudowy sąsiadujących z danym odcinkiem drogi, a także dostosowanie drogi do obowiązujących przepisów prawnych dla dróg o klasie "S" (ekspresowych). Jednym z celów jest zwiększenie mobilności osób oraz towarów w ramach wymiany międzyregionalnej, a także poza granice państwa. Planowana droga S7 oraz rozbudowa drogi S7 została dokładnie opisana na naszej stronie.

S7 droga budowa - efekty

W efekcie rozbudowy mają być poprawione takie aspekty jak poprawa przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego Warszawa-Kraków-Chyżne, a także poprawa bezpieczeństwa ruchu i umożliwienie aktywizacji terenów znajdujących się w sąsiedztwie drogi. Istotnym efektem miało tez być podniesienie ogólnego komfortu jazdy oraz lepsza jakość połączeń na trasie Kielce-Kraków. Bezkolizyjne skrzyżowania oraz wyposażenie drogi w funkcjonalne rozwiązania oraz takie, które zapewnią ochronę środowiska mają sprawić, że droga będzie nie tylko bezpieczna, ale też wygodna do podróżowania, zarówno dla aut osobowych, jak i dla ciężarówek.Zakres podstawowych robót drogowych - stan budowy drogi S7Inwestycja obejmuje budowę oraz rozbudowę takich elementów jak:

  • Dwupoziomowe węzły drogowe (4 szt.) - Mierzawa, Wodzisław, Jędrzejów Wschód, Jędrzejów Południe;
  • Dwupoziomowe przejazdy dla dróg poprzecznych (12 szt.);
  • Drogi dojazdowe;
  • Wyposażanie techniczne drogi (bariery i oznakowanie);
  • Rozbudowa dróg istniejących.
Przekrój drogi - 2x2, czyli dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, a szerokość jezdni ma wynosić 10 metrów (dwa pasy ruchu po 3,5 metra, a także pas awaryjny 2,5 metra i opaska wewnętrzna 0,5 metra). Łączna długość dróg dojazdowych ma finalnie wynosić około 40 kilometrów.

Inwestycja przewiduje także budowę sześciu mostów, jak i również przejście podziemne oraz jedenaście wiaduktów, dwie kładki dla pieszych, a także trzy przejazdy gospodarcze.

Projekt zakłada rozwiązania, które mają na celu zminimalizowanie wpływu inwestycji na środowisko naturalne, więc przewiduje się też budowę ekranów akustycznych, przejść dla zwierząt i systemów odwadniania dróg, wygrodzenia trasy, jak i również nasadzenia zieleni. Projekt także uwzględnia Miejsca Obsługi Podróżnych, które mają obsługiwać ruch tranzytowy.

klusek - centrum stomatologiczne będzin tomasz czech nauka jazdy tarnowskie góry

Lata realizacji projektu, inwestorzy i wykonawcy

upadłość konsumencka szczecin tomasz rzepiejewskiProjekt rozpoczął się w roku 2014, a został zakończony i oddany do użytku w roku 2017. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, a wykonawcą Konsorcjum: Lider Budimex S.A., Partner Ferrovial Agroman S.A. Wartość robót budowlanych wyniosła 348,6 milionów złotych, a projekt został dofinansowany z Unii Europejskiej.