Dalsi Podwykonawcy


 

 

Rejestr Podwykowanców

 

Rejestr dalszych Podwykonwaców Rejestr Usługodawców Rejestr Dostawców

 

L.p.

Podwykonawca

Zakres robót

Data zgłoszenia

1

Sikora Andrzej "BUDEX"
os. Sikory 40A
34-453 Ochotnica Górna

Prace zbrojeniowe na obiekcie W-1, W-2, W-3, W-4

2015-07-13

2

Sikora Andrzej "BUDEX"
os. Sikory 40A
34-453 Ochotnica Górna

Prace zbrojeniowe na obiekcie W-1, W-2, W-3, W-4

2015-07-13

3

Sikora Andrzej "BUDEX"
os. Sikory 40A
34-453 Ochotnica Górna

Prace ciesielsko-betoniarskie na obiekcie W-4

2015-07-13

4

Sikora Andrzej "BUDEX"
os. Sikory 40A
34-453 Ochotnica Górna

Prace ciesielsko-betoniarskie na obiekcie W-4

2015-07-13

5

Stalprodukt S.A.
ul. Wygoda 69
32-700 Bochnia

Montaż barier mostowych zgodnie z zał. nr 1 do umowy

2016-11-16

6

Eniway sp. Z o.o.

Montaż ekranów akustycznych i wykonanie muru oporowego

2017-04-06

7 TADEX-POL sp. z o. o. Roboty budowlane na obiektach mostowych 2017-06-27
8 PHU SIATMAR Hanna Zieniewicz  montaż ogrodzeń drogowych 2017-07-27
9 Eniway sp. Z o.o. Montaż ekranów akustycznych 2017-07-12
10
Grupa DROGOBUD Sp.z o.o. Spółka Komandytowa
Sieć wodociągowa MOP Potok Mały i Ludwinów, Kanalizacja deszczowa MOP Potok Mały i Ludwinów 
2017-07-28