MOP I km 590+300


MOP I km 590+300

 

Docelowa lokalizacja MOP-ów została zaplanowana w celu maksymalnego ich wykorzystania pod kątem przydatności dla obsługi podróżnych oraz spełnienia warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego:

- km 590 + 300 (strona lewa) - projektowany MOP typu I.

- km 595 + 580 (strona prawa) - projektowany MOP typu I.

 

 

 

Konstrukcja nawierzchni na MOP-ach:

- warstwa ścieralna z kostki betonowej brązowej - 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa ¼ - 3 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego - 20 cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 20 cm

- warstwa mrozochronna - 15 cm

 

Schemat obiektu w formacie pdf >>