W-4


Obiekt W-4

 

W-4 – wiadukt w ciągu drogi powiatowej 0172T w miejscowości Łączyn w km S-7 586+964

Obiekt jednojezdniowy, dwuprzęsłowy o konstrukcji belkowej (10 prefabryk. belek sprężonych typu T)

  • rozpiętość teoretyczna 20,55m+20,55m
  • długość całkowita 42,0m
  • klasa obciążenia B

 

Schemat obiektu w formacie pdf >>