ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU

 

 

 

 

 

 

Wykonawca w dniu 19.07.2017 r. planuje przełożenie ruchu na prawą jezdnię w zakresie km 583+540-586+200.

wszystkie aktualności