Lokalizacja


Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa świetokrzyskiego w powiecie jędrzejowskim i obejmuje gminy:

  • na odcinku od km 583+540 - 591+412,36 – gmina Jędrzejów (km lokalny)
  • na odcinku od km km 591+412,36 - 603+472,59 – gmina Wodzisław (km lokalny)

 

Rozbudowa

Jest częścią większego zadania inwestycyjnego, jakim jest dostosowanie drogi krajowej nr 7 Gdańsk – Warszawa – Kraków do parametrów dwujezdniowej drogi ekspresowej.

 

 

Długość odcinka

Długość całego projektowanego odcinka wynosi 19 932,59 m
 

 

Przebieg drogi

Droga ekspresowa S7 będzie biec w przeważającej części po aktualnym śladzie.

 

 

Ochrona środowiska - przez

- integrację drogi z krajobrazem przez odpowiednie ukształtowanie trasy, dobór materiałów i zastosowanie zeleni,

- tworzenie ciekawych osi widokowych, akcentów w krajobrazie oraz dbałość o zachowanie lokalnego charakteru krajobrazu,

- unikanie niszczenia ważnych elementów krajobrazu,

- prowadzenie trasy tak aby droga nie rozcinała lub rozcinała w minimalnym stopniu ekosystemy lub wspólnoty ludzkie,

- prowadzenie trasy tak aby miała minimalny wpływ na formy terenu i wymagała jak najmniejszych robót ziemnych,

- integrowanie drogi z istniejącym ukształtowaniem terenu,

- unikanie dysharmonii i dużych zmian krajobrazu, które mogą być spowodowane przez długie, wysokie nasypy,

- dbałość o estetykę drogi i obiektów jej towarzyszących,

- tworzenie interesujących kompozycji zieleni przydrożnej,

 

 

Estetyka - zasady

- harmonia kompozycji drogi, mostu i otoczenia oraz płynnego przejścia między tymi elementami,

- dobre opytczne prowadzenie kierowcy z zachowaniem dobrej jakości i ciagłości informacji mu przekazywanej,

- rozpoznawalność elementów obrazu drogi,

- możliwość wykorzystania nowych elementów krajobrazu do poprawy orientacji kierowcy,

- poprawa bezpieczeństwa ruchu (oświetlenie, oznakowanie).

 

 

Mosty, wiadukty, kładki dla pieszych

W ramach inwestycji wybudowanych zostanie 6 mostów oprócz tego: 1 przejście podziemne, 11 wiaduktów, 3 przejazdy gospodarcze, 2 kładki dla pieszych

 

Węzły

W ramach inwestycji przewidywane są 4 węzły:

- Węzeł "Piaski" Jędrzejów "Węzeł Wschód" w km 583+918,75

- Węzeł "Łączyn" "Jędrzejów Południe" w km 586,378,50

- Węzeł "Merzawa" w km 593+772,14

- Węzeł "Wodzisław" w km 599+689,90

 

Miejsca Obsługi Podróżnych

Projekt uwzględnia przygotowanie terenów dla 2 Miejsc Obsługi Podróżnych, których zadaniem będzie obsługa ruchu tranzytowego.

 

Interaktywna mapa 

 

 

 

Mapa przebiegu trasy na podkładzie topograficznym (kliknij aby powiększyć)