Dostawcy


 

 

Rejestr Podwykowanców

 

Rejestr dalszych Podwykonwaców Rejestr Usługodawców Rejestr Dostawców

 

L.p.

Dostawca

Zakres robót

Data zgłoszenia

1

Euro - Ted sp. z o. o.

Dostawa zbrojenia ze stali

2014-10-21

2

Bosta - Beton sp. z o. o.

Dostawa mieszanki betonowej

2014-10-24

3

Fabet S.A.

Dostawa prefabrykowanych elementów betonowych

2014-12-10

4

Sibet S.A.

Dostawa prefabrykowanych elementów betonowych

2014-12-10

5

GMB Inwestycje sp. z o. o.

Dostawa materiałów kamiennych w postaci krawężników mostowych granitowych i kostki granitowej

2015-01-08

6

Kopalnia Granitu Kamienna Góra - CelinySp. Z o. o.

Dostawa kruszyw drogowych

2015-01-13

7

Ulma Connstrucion Polska S. A.

Dostawę i dzierżawę deskowań

2015-01-13

8

Toropol sp. z o. o.

Wanny do przechowywania próbek betonowych

2015-01-22

9

Vimex SA

Dostawa zbrojenia do betonu, stali do zbrojenia betonu i innych wyrobów stalowych

2015-01-29

10

Betomax Polska SA

Sprzedaż i dostawa materiałów montażowych do szalunków oraz dzierżawa i dostawa systemu zabezpieczeń o nazwie SECUMAX

2015-02-02

11

EGM Sp. z o. o.

Sprzedaż materiału skalnego 0/300

2015-02-19

13

Mineral Polska sp. z o. o.

Dostawa kruszyw drogowych, betonowych, kolejowych, kamienia hydrotechnicznego oraz galanterii kamiennej drogowej

2015-02-19

12

VIATECO sp. z o. o.

Wynajem przyczepy do przechowywania próbek

2015-02-27

14

Cemex Polska sp. z o. o.

Dostawa kruszyw

2015-03-13

15

Ankra sp. z o. o.

Dostawa gzymsów polimerobetonowych dla obiektów mostowych

2015-03-26

16

Lafarge Cement S.A.

Dostawa cementu zwykłego CEM II / B-M (V-LL) 32,5 R do stabilizacji

2015-04-10

17

AVIL sp. z o. o.

Dostawa piasku przeznaczonegona wymianę podłoża i zasypki mostowe

2015-04-15

18

Wilczek Kraków sp. z o. o.

Wpusty ściekowe żeliwne mostowe oraz sączki mostowe z tworzyw sztucznych.

2015-04-15

19

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowo - Produkcyjne Stal-Bud Ryszard Syta, Elżbieta Kajmowicz sp. j.

Dostawa kotw talerzowych do kotwienia gzymsów - kap mostowych żelbetowych monolitycznych

2015-04-16

20

NORDKALK sp. z o. o.

Dostawa kruszyw drogowych

2015-05-06

21

Polchem Wojciech Misiurny

Dostawa środka adhezyjnego

2015-05-06

22

Orlen Asfalt sp. z o. o.

Dostawa asfaltu drogowego

2015-05-08

23

Lotos Asfalt sp. z o. o.

Dostawa asfaltu drogowego

2015-05-08

24

ViaCon Polska sp. z o. o.

Dostawa rur i elementów konstrukcyjnych do budowy przepustów, geotekstyliów i geosiatek.

2015-06-02

25

RETTENMAIER Polska sp. z o. o.

Dostawa włókna i granulatu celulozowego

2015-06-18

26

TINES MEGACHEMIE sp. z o. o.

Dostawa materiałów hydroizolacyjnych epoksydowo-poliuretanowych do nawierzchni betonowych

2015-07-15

27

Przedsiębiorstwo realizacyjne "INORA" - INORGANIC ACTIVITIES sp. z o.o.

Dostawa geosyntetyków wraz z "projektem technologicznym"

2015-07-17

28

SIKA Poland sp. z o. o.

Dostawa materiałów do pielęgnacji betonu, zestawy uszczelniające oraz inne materiały drobne

2015-08-11

29

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Budowlane Trans-Beton s. c. Andrzej Szczęsny i Piotr Szczęsny

Dostawa mieszanki betonowej

2015-08-19

30

Rowis System S.J. M. Siemiński i St. Wilk

Dostawa spoiwa hydraulicznego stabilizacyjnego CQP-15

2015-09-17

31

Eurovia Polska S.A.

Dostawa emulsji asfaltowej

2015-10-19

33

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A.

Dostawa kruszyw drogowych oraz kolejowych

2015-10-23

32

KARIMA BIS M. Karoń, K. Karoń sp. j.

Dostawa paliwa płynnego (olej napędowy) wraz z dystrybucją i tankowaniem maszyn i urządzeń

2015-10-29

34

Cementowania "WARTA" S. A.

Dostawa cementu portlandzkiego CEM II A-S 42,5R-NA, CEM I 42,5 N-NA

2015-11-17

35

Firma Handlowa "SMĘTEK" Zdzisława Smętek

Dostawa sklejki

2015-11-26

36

Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-budowlane Samer sp. z o. o.

Dostawa sklejki

2015-12-15

37

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Bogusław Zbierański

Narzedzia i przybory

2015-12-15

38

Polbruk S.A.

Prefabrykaty betonowe drogowe do wód opadowych

2015-12-15

39

Hadyniak Michał Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych "Hadyniak"

Dostawa betonu towarowego

2016-02-01

40

Maccaferri Polska sp. z o.o.

System gruntu zbrojonego z licem gabionowym ZnAl+PCVo szerokości lica gabionowego 1m z siatkami kotwiącymi o długości według dokumentacji projektowej wraz z zszywkami do łączenia koszy oraz drut do stężenia koszy 2,2mm ZnAl+PCV dostarczone na obiekty W-8 i W-12

2016-03-23

41

LHOIST BUKOWA sp. z o.o.

Dostawa wypełniacza mieszanego do mas mineralno-asfaltowych - produkt Asphacal H15

2016-04-15

42

"TEKS" Kaczmarek, Tatara spółka jawna

Dostawa rur i studzienek drenarskich

2016-09-05

43

Zakład prefabrykacji  budowlanych"KOBET" Henryk Kogut

Dostawa korytek skarpowych i stopni skarpowych

2016-10-12

44

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MIŚ sp. z o.o.

Dostawa piasku do wykonania zasypek mostowych, wypełnienia pasa rozdziału i poboczy

2016-09-30

45

3M Poland sp. z o.o.

Dostawa taśm prefabrykowanych (oznakowanie grubowarstwowe wklejane na goraco)

2017-01-31

46 PHU Zbigniew Smacki Dostawa paliw płynnych 2017-07-06
47 MAREK JANKIEWICZ Dostawa ogrodzeń drogowych 2017-07-12
48 CONFIRME SP.ZO.O. Dostawa zbrojenia stalowego do betonu 2017-07-31