Podwykonawcy


 

 

Rejestr Podwykowanców

 

Rejestr dalszych Podwykonwaców Rejestr Usługodawców Rejestr Dostawców

 

L.p.

Podwykonawca

Zakres robót

Data zatwierdzenia

1

P.P.H.U. KRZYSZTOF PRUCHNIK

Roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe ( na terenie realizacji inwestycji)

2014-12-03

1a

P.P.H.U. KRZYSZTOF PRUCHNIK

Roboty ziemne, podbudowy z kruszywa i rozbiórki w lokalizacji:
583+540 - 590+275
593+775 - 598+000

2014-12-03

2

Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowo – Usługowe Eko-Trans Grażyna Orłowska, Henryk Orłowski sp. j.

Roboty ziemne, podbudowy, roboty rozbiórkowe: km 598+000 - 603+472,59

2014-12-08

3

LBM Polska T. Lis, G. Burtan, D. Markiewicz sp. j.

Roboty ziemne, roboty drogowe w lokalizacji: 590+275 - 593+775

2014-12-05

4

BBR Polska sp. z  o. o.

Wykonanie sprężania i dostawa armatury sprężalniczej oraz dostawa i montaż dylatacji na obiektach mostowych

2015-03-02

5

Centrum Budowy Dróg Śląsk Anna Smorońska

Frezowanie nawierzchni bitumicznej

2014-12-10

6

Sikora Andrzej „BUDEX”

Roboty żelbetowe na obiektach mostowych W-1, W-2, W-3, W-4

2014-12-08

7

TADEX-POL sp. z o. o.

Wykonanie robót żelbetowych na obiektach mostowych W-5, W-6, W-7, W-8

2014-12-10

8

Grzegorz Siuta – firma usługowo – budowlana „Żelbet”

Roboty żelbetowe na obiektach mostowych W-12, W-13, W-14, M-4, M-5, M-6

2014-12-10

9

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „Grotex” sp. z o. o.

Przebudowa sieci teletechnicznych oraz wykonanie kanału technologicznego

2015-03-02

10

Ekobox S.A.

Przebudowa sieci elektroenergetycznej w postaci przebudowy sieci wysokiego napięcia (WN), średniego napięcia (ŚN), niskiego napięcia (NN) jakrównież wykonanie przyłączy energetycznych oraz oświetlenia drogowego w ramach inwestycji

2014-12-10

11

TARKON sp. z o.o.

Wytworzenie i montaż konstrukcji stalowej kładki obiektu W-14 wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym; dostawa zakotwień wieszaków obiektu W-3 wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym

2014-12-10

12

Global Budownictwo sp. z o.o.

Kompleksowy montaż przepustów prefabrykowanych wraz z robotami towarzyszącymi (przepusty zamknięte dla zwierząt)

2015-02-02

12a

Global Budownictwo sp. z o.o.

Wykonanie muru oporowego obiektu P-18

2016-09-26

13

MAXBUD – Firma Budowlana Krzysztof Moskała

Roboty budowlano - montażowe w zakresie robót żelbetowych na obiektach mostowych W-10, W-11, P-21 (PZ nr 8), P-26 (PZ nr 9), P-29 (PZ nr 10)

2014-12-05

14

Bobstal FB Wiesław Śliwa, Grzegorz Śliwa sp. c.

Montaż zbrojenia prefabrykowanego dla obiektów mostowych:M-1 w ciągu W-16, P-25 (I etap)

2014-12-24

15

Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane BCJ A. Błyskal, J. Cygan, J. Janiec sp.j.

Roboty budowlane w zakresie: kanalizacji deszczowej (układ 1-26) oraz zbiorników retencyjnych, przebudowa sieci wodociągowej - całość, kanalizacji sanitarnej - całość

2014-12-10

16

Jacek Kołodziej Przedsiębiorstwo Techniczne EJMAX

Stabilizacja podłoża w postaci podbudowy z gruntu stab. cem.

2015-03-10

16a

Jacek Kołodziej Przedsiębiorstwo Techniczne EJMAX

Stabilizacja podłoża w postaci: ulepszenia warstwy GWN na grubość 30 cm, ulepszenia warstwy nasypu na grubość 25 cm, ulepszenie podłoża na grubość 25 cm, wykonanie poletek próbnych (doświadczalnych)

2015-06-18

17

Nowak Justyna NOWBUD

Roboty budowlane w postaci robót żelbetowych na obiektach mostowych W-15 i W-16

2014-12-05

18

P. H. U. Kam-Bud Budownictwo Drogowe, Usługi Sprzętowe - Kamil Papka

Wykonanie przepustów drogowych pod koroną drogi i drogami bocznymi

2015-03-02

19

Konsorcjum firm:
Lider - Grupa Drogbud sp. z o. o. s. k.
Partner - ADER S. A.

Roboty budowlane w zakresie: dostawy i montażu kanalizacji drogowej - deszczowej (układ 27-36)

2015-03-13

20

PPI Chrobok S. A.

Wykonanie kolumn dsm na obiektach mostowych: M-1, W-1, W-2. Wbicie ścianek szczelnych na obiektach mostowych: M-1, M-2, M-3, M-4, M-5, M-6, W-1

2015-03-13

21

Zygmunt Rogowiecki VI-BRO-GEO. Roboty specjalistyczne ziemne i budowlane

Wykonanie zagęszczenia gruntu metodą wibroflotacji na obiektach: M-2, M-3, W-13

2015-03-23

22

VSL POLSKA

Dostawa i montaż łożysk mostowych - obiekty W-3, W-4, W-5, W-6

2015-04-16

23

WIMED Oznakowanie dróg
sp. z o. o.

Oznakowanie pionowe dróg

2015-04-27

24

Luiza Baran HYDROMOST

Wykonywanie izolacji z papy termozgrzewalnej na obiektach mostowych wraz z przygotowaniem podłoża: przepusty P-3, P-15, P-29, P-8, P-25, P-10, P-14, P-16, P-19, P-20, P-21, P-26, M-1 S7, M-1 W-03, M-2, M-3 S-7, M-3 W-03, M-4A, M-5A, M-6A, P-18, W-1, W-2, W-3A, W-4, W-6, W-7A, W-8, W-9A, W-10, W-11, W-12, W-13A, W-15A, W-16

2015-04-27

25

Anna Kwiatek Nove Idee

Wykonanie przepustów na obiektach mostowych

2015-06-18

26

Bobstal FB Wiesław Śliwa, Grzegorz Śliwa sp. z o. o. sp. k.

Montaż zbrojenia prefabrykowanego dla obiektów mostowych: M-1 w ciągu S7; M-1 w ciągu W-03, M-2, M-3 w ciągu S7, M-3 w ciągu W-01a, M-3 w ciągu W-03, P-19, W-9

2015-06-18

27

R. D. M. Śródmieście sp. z o. o.

Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowych na gorąco (wraz z dostawą)

2015-06-18

28

KPRM Produkcja sp. z o. o.

Dostawa i montaż łożysk - obiekty: M-1 w ciągu S-7, M-1 w ciągu W-03, M-2, M-3 w ciągu W-01a, M-3 w ciągu S7, M-3 w ciągu W-03, W-1, M-4, M-5, M-6, W-9, W-10, W-11, W-13, W-14, !-16

2015-06-24

29

Grzegorz Uszok Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe KRAK-INVEST

Kompleksowy montaż przepustów prefabrykowanych wraz z robotami towarzyszącymi na przepustach: P-3, P-8, P-10, P-14, P-16 oraz wykonanie II etapu przepustów P-19, P-20

2015-07-06

29a

Grzegorz Uszok Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe KRAK-INVEST

Roboty ziemne w postaci zasypek mostowych gruntem niespoistym oraz wykonanie drenów z tworzyw sztucznych za przyczółkami

2015-07-27

30

Usługi koparko-ładowarką Krzysztof Łysek

Wykonanie zasypki mostowej oraz drenów z tworzyw sztucznych za przyczółkami

2015-07-31

31

Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe Anna Świętoń

Rozbiórka ekranów akustycznych

2015-07-27

32

Zuzanna Wojciechowska "WOJMAR" Import, Export

Roboty ziemne w postaci zasypek mostowych gruntem niespoistym oraz wykonanie drenów z tworzyw sztucznych za przyczółkami

2015-07-31

33

Wszoła Zdzisław Firma Handlowa "Transbud Wulkan"

Roboty rozbiórkowo-wyburzeniowe na obiektach M-1, M-3, M-4, M-6, W-11, W-1, W-2

2015-07-31

34

Wilczek Kraków sp. z o. o.

Wykonanie systemu odwodnienia mostów - rury z tworzywa sztucznego (HDPE-Polietylen). Obiekty: W-1, W-3, W-4,W-6,M-1 (S7), M-1 (W-03), M-2, M-3 (S7),M-3 (W-01), M-3 (W-03), W-9,W-10, M-4 (S7), M-5,M-6 (S7), W-13 (S7), W-14, W-16

2015-07-31

35

Firma Transportowo-Sprzętowa Hos-Bud Stanisław Hosaniak

Roboty ziemne, podbudowy , roboty rozbiórkowe

2015-09-11

36

Grad Zbigniew Usługi Remontowo Budowlane

Układanie drogowych elementów betonowych (trasa zasadnicza + MOP km 590+300, 595+580) praz warstw podbudowy mrozoochronnej (MOP km 590+300, 595+580)

2015-10-05

37

K.B.S. Diament-Serwis Mirosław Kupinski, Grzegorz Stróz sp. j.

Wiercenie otworów przez istniejące betonowe fundamenty

2015-10-08

38

HYDROZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Wykonanie sączków podłużnych jako drenażu "typu francuskiego" z dodatkowo umieszczoną rurą drenarską

2015-10-22

39

Zakład Robót Rekultywacyjnych SORT sp. z o.o.

Zieleń drogowa, nasadzenie krzewów, trawniki, umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków

2015-10-22

40

VIA POLONIA S.A.

Wykonanie zamiennego projektu wykonawczego oraz roboty związane z wykonaniem ekranów akustycznych oraz przeciwolśnieniowych

2015-11-06

41

ARTEX Anasiewicz Artur

Ułożenie drogowych elmentów betonowych oraz warstw podbudowy i mrozoochronnej

2015-11-24

42

Tomasz Ślusarek PPHU TSBUD

Ułożenie drogowych elementów betonowych oraz warstw podbudowy i mrozoochronnej

2016-01-27

43

Menard Polska sp. z o.o.

wzmocnienie podłoża w technologii kolumn wymiany dynamicznej w km 0+210 do km 0+394 drogi W-02a (stały objazd awaryjny)

2016-04-28

44

Przedsiebiorstwo Robót Inżynieryjnych ATLANTIS

Wykonanie przepustu z przejściem dla zwierząt nr 2 (P-25) w km 597+725,74 drogi ekspresowej S7 (wykonanie kompleksowe) oraz montaż siatek i koszy gabionowych na obiektach W-8 i W-12

2016-04-28

45

Firma Handlowo-Usługowa Grzegorz Ligęzka

Zalewanie krawędzi warstwy ścieralnej asfaltem na gorąco

2016-06-24

46

Skiba Dariusz EUROBOARD

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji żelbetowych w inżynierii lądowej

2016-06-24

47

Zakład robót antykorozyjnch i termoizolacyjnych "ITACO" sp. z o.o. - spółka komandytowa

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji żelbetowych w inżynierii lądowej

2016-06-24

48a

Stalprodukt S.A.

Optymalizacja projektu technologicznego barier  mostowych oraz dostawę i montaż barier ochronnych mostowych zgodnie z w/w projektem technologicznym

2016-08-24

49a

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "TRANSON" Sonik Jarosław

Odwodnienia pasa dzielącego i uzupełnienie pasa rozdziału i poboczy

2016-10-24

50a

Konsorcjum firm:
Lider - EKOPLAST BIS Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Tadeusz Wydrych
Partner - Tomasz Ślusarek PPHU TSBUD

Odwodnienia pasa dzielącego i uzupełnienie pasa rozdziału i poboczy

2016-10-24

51

ITMB sp. z o.o.

Dostawa i montaż ekranów akustycznych EL_1 i EP_2-2

2016-08-12

52

Dariusz Niedziela F.H.U.P AXA

Roboty ziemne w postaci:
uzupełnienia poboczy gruntem przepuszczalnym oraz uszczelnienie rowów mieszaniną iłu i gliny (wraz z dowozem materiału z odległości do 2 km)

2016-08-12

53

Usługi Transportowe Pośrednictwo Handlowe Akwizycja i Handel Art.. Przemysłowymi Stanisław Strzała

Umocnienie skarp, rowów i ścieków na obiektach mostowych wraz z humusowaniem przestrzeni płyt ażurowych

2016-10-24

56

Ecol - Unicon sp. z o.o.

Dostawa osadników, separatorów i studni przelewowych z regulatorami przepływu oraz dostawa, montaż i rozruch pompowni ścieków oraz jednorazowe przeszkolenie obsługi personelu Inwestora (Użytkownika)

2016-10-24

58

Przedsiebiorstwp Budowlano-Drogowe "Clever" Adrianna Ciosk

Układanie drogowych elementów betonowych/brukarskich

2017-03-14

59

Paulina Haja Firma usługowa PAPAS

Roboty brukarskie

2017-06-05

60 PHU Siatmar Hanna Zieniewicz Montazogrodzeń drogowych 2017-06-28
61 Grupa Drogbud sp. z o. o. s. k. Roboty budowlane w zakresie: kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej MOP Potok Mały i MOP Ludwinów 2017-07-11
62 Budownictwo Wodne i Melioracyjne Janusz Piórek  wykonanie fundamentów barier ochronnych drogowych 2017-07-27
63 Usługi Budowlano Ziemne ŁAGOSZ Łagosz Łukasz  Umocnienie skarp, rowów i ścieków  2017-07-27
64 Jerzy Janiga Piaskowania Bełk-Kwasków Usługi Transportowe Wykonanie wykopów z przemieszczeniem gruntu na odległość oraz plantowanie 2017-07-27
65 Senitech Sp. z o.o. Roboty żelbetowe w inżynierii lądowej  2017-07-27
66 IBF-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  Dostawa i montaż barier betonowych wraz z korytowaniem 2017-08-17
67 NOWAK-MOSTY SPÓŁKA Z OGRaNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dostawa i montaż rur osłonowych do instalacji elektrycznych 2017-08-28