Węzeł 4 - Wodzisław


Węzeł 4 - "Wodzisław"

Węzeł Wodzisław - ( km 599+689,90 ) zapewnia połączenie dla mieszkańców Wodzisławia i okolicznych miejscowości z drogą S-7 w kierunku północnym i południowym. Węzeł został zlokalizowany na skrzyżowaniu z drogą powiatową 0188T klasy G, która została powiązana z drogą 0191T również klasy G. Schemat węzła pół-koniczyna, zapewnia: lokalizacje łącznic węzła w korzystniejszej części niwelety trasy głównej, skrócenie długości łącznic oraz zmniejszenia ich pochyleń podłużnych, dobrą rozpoznawalność zjazdów na łącznice oraz przebiegu trasy w obrębie węzła:

Łącznica Wodzisław 1 - typ P1/P4

R1=59 m, spadek poprzeczny = 5% Vp =40 km/h

R2=60 m, spadek poprzeczny = 4% Vp =40 km/h

Łącznica Wodzisław 2 - typ P1

R1= 45 m, spadek poprzeczny = 7% Vp = 40 km/h

Łącznica Wodzisław 3 - typ P1/P4

R1=75 m, spadek poprzeczny = 3% Vp =40 km/h

Łącznica Wodzisław 4 typ P1

R1=60 m, spadek poprzeczny = 4% Vp =40 km/h

 

Pasy wyłączania

Wjazd na łącznicę odbywa się przy pomocy pasa wyłączania o długości 300 m, umieszczonego z prawej strony jezdni klasy S. Zaprojektowana wspólna krawędź odcinka pasa wyłączania i jezdni głównej bez uwzględnienia długości klina wynosi 200 m. Wjazd na pas wyłączania został zaprojektowany za pomocą klina o długości 100 m.

· szerokość pasa ruchu: 3,50 m

· szerokość opasek: 0,5 m

· szerokość pobocza gruntowego: 0,75 m

· pochylenie poprzeczne jak na jezdni głównej: 2%

· pochylenie pobocza: 6%

· przyjęto pochylenie skarp wykopów i nasypów: 1:1,5

 

Pas włączania

Wjazd na drogę odbywa się przy pomocy pasa włączania o długości 350 m, umieszczonego z prawej strony jezdni klasy A. Zaprojektowana wspólna krawędź odcinka pasa włączania i jezdni głównej bez uwzględnienia długości klina wynosi 250 m. Wjazd na pas wyłączania został zaprojektowany za pomocą klina o długości 100 m.

· szerokość pasa ruchu: 3,50 m

· szerokość opasek: 0,5 m

· szerokość pobocza gruntowego: 0,75 m

· pochylenie poprzeczne jak na jezdni głównej: 2%

· pochylenie pobocza: 6%

· przyjęto pochylenie skarp wykopów i nasypów: 1:1,5

 

Schemat obiektu w formacie pdf >>