Węzeł 3 - Mierzawa


Węzeł 3 - "Mierzawa"

 

Węzeł Mierzawa - ( km 593+772,14 ) zapewnia powiązanie trasy z drogą powiatową 0178T klasy G/Z komunikując przyległe miejscowości takie jak: Mierzawa, Klemencice, Potok Wielki. Węzeł został zaprojektowany wg schematu pół-koniczyna.

Podstawowe parametry łącznic węzła Mierzawa:

Łącznica Mierzawa 1 - typ P1/P4

R1=70 m, spadek poprzeczny = 4% Vp =40 km/h

Łącznica Mierzawa 2 - typ P1

R1=70 m, spadek poprzeczny = 4% Vp = 40 km/h

R2=100 m, spadek poprzeczny = 2% Vp = 40 km/h

Łącznica Mierzawa 3 - typ P1/P4

R1=60 m, spadek poprzeczny = 4% Vp =40 km/h

Łącznica Mierzawa 4 - typ P1

R1=150 m, spadek poprzeczny = 2% Vp =40 km/h

R1=60 m, spadek poprzeczny = 4% Vp =40 km/h

 

Pasy wyłączania

Wjazd na łącznicę odbywa się przy pomocy pasa wyłączania o długości 300 m, umieszczonego z prawej strony jezdni klasy S. Zaprojektowana wspólna krawędź odcinka pasa wyłączania i jezdni głównej bez uwzględnienia długości klina wynosi 200 m. Wjazd na pas wyłączania został zaprojektowany za pomocą klina o długości 100 m.

· szerokość pasa ruchu: 3,50 m

· szerokość opasek: 0,5 m

· szerokość pobocza gruntowego: 0,75 m

· pochylenie poprzeczne jak na jezdni głównej: 2%

· pochylenie pobocza: 6%

· przyjęto pochylenie skarp wykopów i nasypów: 1:1,5

 

Pas włączania

Wjazd na drogę odbywa się przy pomocy pasa włączania o długości 350 m, umieszczonego z prawej strony jezdni klasy S. Zaprojektowana wspólna krawędź odcinka pasa włączania i jezdni głównej bez uwzględnienia długości klina wynosi 250 m. Wjazd na pas wyłączania został zaprojektowany za pomocą klina o długości 100 m.

· szerokość pasa ruchu: 3,50 m

· szerokość opasek: 0,5 m

· szerokość pobocza gruntowego: 0,75 m

· pochylenie poprzeczne jak na jezdni głównej: 2%

· pochylenie pobocza: 6%

· przyjęto pochylenie skarp wykopów i nasypów: 1:1,5

 

Schemat obiektu w formacie pdf >>