Węzeł 2 - Łączyn – Jędrzejów Południe


Węzeł 2 - "Łączyn” – "Jędrzejów Południe”

 

Węzeł Łączyn – Jędrzejów Południe - ( km 586+378,50 ) zapewnia powiązanie centrum Jędrzejowa z trasą w kierunku Krakowa. Został utworzony na skrzyżowaniu z ul. Partyzantów, będącą starym śladem drogi nr 7. Węzeł w schemacie "trąbka" optymalnie rozwiązuje powiązania istniejącego układu komunikacyjnego.

Podstawowe parametry łącznic węzła Jędrzejów Południe:

Łącznica Łączyn 1 - typ P1/P4

R1=60m, spadek poprzeczny = 4%  Vp =40 km/h

Łącznica Łączyn 2 - typ P4

R1= 90 m, spadek poprzeczny = 2% Vp = 40 km/h

R2= 40 m, spadek poprzeczny = 4% Vp = 30 km/h

Łącznica Łączyn 3 - typ P1

R1=200 m, spadek poprzeczny = 2% Vp =50 km/h

Łącznica Łączyn 4 - typ P1

R1=95 m, spadek poprzeczny = 2% Vp =40 km/h

 

Pasy wyłączania

Wjazd na łącznicę odbywa się przy pomocy pasa wyłączania o długości 300 m, umieszczonego z prawej strony jezdni klasy S. Zaprojektowana wspólna krawędź odcinka pasa wyłączania i jezdni głównej bez uwzględnienia długości klina wynosi 200 m. Wjazd na pas wyłączania został zaprojektowany za pomocą klina o długości 100 m.

· szerokość pasa ruchu: 3,50 m

· szerokość opasek: 0,5 m

· szerokość pobocza gruntowego: 0,75 m

· pochylenie poprzeczne jak na jezdni głównej: 2%

· pochylenie pobocza: 6%

· przyjęto pochylenie skarp wykopów i nasypów: 1:1,5

 

Pas włączania

Wjazd na drogę odbywa się przy pomocy pasa włączania o długości 350 m, umieszczonego z prawej strony jezdni klasy S. Zaprojektowana wspólna krawędź odcinka pasa włączania i jezdni głównej bez uwzględnienia długości klina wynosi 250 m. Wjazd na pas wyłączania został zaprojektowany za pomocą klina o długości 100 m.

· szerokość pasa ruchu: 3,50 m

· szerokość opasek: 0,5 m

· szerokość pobocza gruntowego: 0,75 m

· pochylenie poprzeczne jak na jezdni głównej: 2%

· pochylenie pobocza: 6%

· przyjęto pochylenie skarp wykopów i nasypów: 1:1,5

Schemat obiektu w formacie pdf >>