Węzeł 1 - Piaski – Jędrzejów Wschód


Węzeł 1 - "Piaski” – "Jędrzejów Wschód”

Węzeł Piaski (Jędrzejów) – Jędrzejów Wschód - ( km 583+918,75 ) zapewnia powiązanie trasy S7 z drogą krajową DK78 klasy G biegnącą przez centrum Jędrzejowa. Węzeł został zaprojektowany wg schematu pół-koniczyna, z wykorzystaniem istniejącego połączenia po stronie zachodniej do ul. Pińczowskiej oraz z przewidzianą budową drugiej części węzła po stronie wschodniej. Węzeł został zaprojektowany i dostosowany do istniejącej szerokości obiektu nad ul. Krzywą na wybudowanym fragmencie obwodnicy.

Podstawowe parametry łącznic węzła Jędrzejów Wschód:

Łącznica Piaski 1 - typ P1/P4

R1=50 m, spadek poprzeczny = 3% Vp =30 km/h

R2=45 m, spadek poprzeczny = 4% Vp = 30 km/h

Łącznica Piaski 2 - typ P1

R1=45 m, spadek poprzeczny = 4% Vp = 30 km/h

Łącznica Piaski 3 - typ P1/P4

R1=50 m, spadek poprzeczny = 4% Vp =40 km/h

Łącznica Piaski 4 - typ P1

R1=50 m, spadek poprzeczny = 3% Vp =30 km/h

 

Pasy wyłączania:

Wjazd na łącznicę odbywa się przy pomocy pasa wyłączania o długości 300 m, umieszczonego z prawej strony jezdni klasy S. Zaprojektowana wspólna krawędź odcinka pasa wyłączania i jezdni głównej bez uwzględnienia długości klina wynosi 200 m. Wjazd na pas wyłączania został zaprojektowany za pomocą klina o długości 100 m.

- szerokość pasa ruchu: 3,50 m

- szerokość opasek: 0,5 m

- pochylenie poprzeczne jak na jezdni głównej: 2%

- przyjęto pochylenie skarp wykopów i nasypów: 1:1,5

 

Pas włączania

Wjazd na drogę odbywa się przy pomocy pasa włączania o długości 300 m, umieszczonego z prawej strony jezdni klasy S. Zaprojektowana wspólna krawędź odcinka pasa włączania i jezdni głównej bez uwzględnienia długości klina wynosi 200 m. Wjazd na pas wyłączania został zaprojektowany za pomocą klina o długości 100 m.

- szerokość pasa ruchu: 3,50 m

- szerokość opasek: 0,5 m

- pochylenie poprzeczne jak na jezdni głównej: 2%

- przyjęto pochylenie skarp wykopów i nasypów: 1:1,5

 

Schemat obiektu w formacie pdf >>