W-13


Obiekt W-13

 

W-13 – wiadukt w ciągu drogi ekspresowej S7 w miejscowości Wodzisław w km S7 599+679,00

Obiekt dwujezdniowy o ustroju niosącym rozdzielonym dla każdej jezdni, jednoprzęsłowy o konstrukcji belkowo-płytowej sprężonej (2x3 belki)

  • rozpiętość teoretyczna 20,0m
  • długość całkowita 21,6m
  • klasa obciążenia A

 

Schemat obiektu w formacie pdf >>