W-11


Obiekt W-11

 

W-11 – wiadukt nad drogą powiatową nr 0185T w miejscowości Klemencice w km S7 596+847,78

Obiekt dwujezdniowy o ustroju niosącym rozdzielonym dla każdej jezdni, jednoprzęsłowy o konstrukcji płytowej

  • rozpiętość teoretyczna 10,2m
  • długość całkowita 10,6m
  • klasa obciążenia A

 

Schemat obiektu w formacie pdf >>