M-6


Obiekt M-6

 

M-6 – most nad rzeką Mozgawką w miejscowości Wodzisław w ciągu drogi S-7 w km 600+276,41

Obiekt dwujezdniowy o ustroju niosącym rozdzielonym dla każdej jezdni, jednoprzęsłowy o konstrukcji belkowo-płytowej sprężonej (2x3 belki)

  • rozpiętość teoretyczna 20,00m
  • długość całkowita 21,80m
  • klasa obciążenia A

 

Schemat obiektu w formacie pdf >>