M-4


Obiekt M-4

 

M-4 – most nad rzeką Mozgawą w miejscowości Wodzisław w ciągu drogi S-7 w km 599+938,8 - obiekt w ciągu drogi ekspresowej

Obiekt dwujezdniowy o ustroju niosącym rozdzielonym dla każdej jezdni, jednoprzęsłowy o konstrukcji belkowo-płytowej sprężonej (2x3 belki)

  • rozpiętość teoretyczna 22,00m
  • długość całkowita 23,80m
  • klasa obciążenia A

 

Schemat obiektu w formacie pdf >>