M-3


Obiekt M-3

 

M-3 – most nad rzeką Mierzawa w miejscowości Mierzawa w ciągu drogi S-7 w km 593+457,14 - obiekt w ciągu drogi ekspresowej

Obiekt dwujezdniowy o ustroju niosącym rozdzielonym dla każdej jezdni, jednoprzęsłowy o konstrukcji belkowo-płytowej sprężonej (2x3 belki) /

  • rozpiętość teoretyczna 26,10m

  • długość całkowita 27,70m

  • klasa obciążenia A

 

Schemat obiektu w formacie pdf >>