M-1


Obiekt M-1

 

Most nad rzeką Młynówką w miejscowości Mierzawa w ciągu drogi S7 w km 593+307,52 - obiekt w ciągu drogi ekspresowej

Obiekt dwujezdniowy o ustroju niosącym rozdzielonym dla każdej jezdni, jednoprzęsłowy o konstrukcji belkowo-płytowej sprężonej (2x3 belki)

  • rozpiętość teoretyczna 26,10m

  • długość całkowita 27,70m

  • klasa obciążenia A

 

Schemat obiektu w formacie pdf >>