ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU

 

 

 

 

 

Wykonawca w dniu 05.07.2017 r. planuje przełożenie ruchu na nowy odcinek drogi S7 w zakresie km 600+050 - 602+000.

wszystkie aktualności