ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU

 

 

 

 

 

 Wykonawca w dniu 30.06.2017 r. planuje przełożenie ruchu na nowowybudowaną prawą jezdnię w km 589+900 - 593+120.

wszystkie aktualności