ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU

 

 

 

 

 

 

Wykonawca w dniu 14.06.2017 r. planuje przełożenie ruchu na nowowybudowaną prawą jezdnię w km 594+000 – 597+100.

wszystkie aktualności