ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU

 

 

 

 

 

 

W dniu 24.05.2017 r. zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu w km 584+900-586+000 - miejsce robót wygrodzone zostanie tablicą prowadzącą z zamontowanymi światłami ostrzegawczymi U-35 barwy żółtej, tablicami kierującymi U-21b ustawionymi co 20 m oraz barierą zamykającą U-20b. Pas ruchu zostanie zwężony do minimum 3 m szerokości.

wszystkie aktualności