ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU w dniu 03.08.2016 r.

 
 
 
 
 
 
 
Wykonawca w dniu 03.08.2016 r. planuje wprowadzenie zmiany organizacji ruchu związaną z przełożeniem ruchu na odcinek nowo wybudowanej jezdni od km 585+200 do połączenia z obecnie funkcjonującym przełożeniem ruchu na nową jezdnię w rejonie węzła Łączyn. 
 
 
 
wszystkie aktualności