ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU w dniu 04. 07. 2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 04. 07. 2016 r. planowana jest zmiana organizacji ruchu związana z połączeniem funkcjonującego by-passu z nową jezdnią od km 600 + 000 do km 600 + 450.

 

 

wszystkie aktualności