ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU W dniu 22.06.2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 22.06.2016 r. planowana jest zmiana organizacji ruchu, która obejmuje następujący zakres:

 

1. Potok Mały: Uciąglenie ruchu na nowej jezdni w rejonie stacji BP od km 589+802 do 590 + 620.

2. Świątniki: Przełożenie na nową jezdnię od km 601+889 do 602 + 736 w wariancie 1 i do połączenia z końcem zakresu 603 + 450 w wariancie drugim.

 

 

 

wszystkie aktualności