Aktualności


< poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | następna >

 • Tymczasowa organizacja ruchu
  Promost Consulting ( 2014-12-09 )

  Informujemy, że w dniu 09.12.2014 r.wprowadzono tymczasową organizację  ruchu na całej długości odcinka. Zmiana polega na zawężeniu lewej strony pasa ruchu i będzie obowiązywała do końca realizacji inwestycji. W dniu 09.12.2014 r. podpisano Protokół Odbioru Oznakowania.

  Więcej

 • Przekazanie placu budowy
  Promost Consulting ( 2014-10-24 )

  W dniu 24 paźdzernika 2014r. oficjalnie przekazano plac Budowy.

  Więcej

 • Umowa na budowę drogi S-7 z Wykonawcą
  Promost Consulting ( 2014-10-16 )

  UMOWA Z WYKONAWCĄ W dniu 16 października 2014 została podpisana umowa z Wykonawcą. Umowa dotyczy budowy drogi ekspresowej S-7 na odcinku Jędrzejów – granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego.

  Więcej

 • Umowa na Nadzór Inwestorski nad budową drogi S-7
  Promost Consulting ( 2014-07-29 )

  UMOWA W dniu 29 sierpnia 2014 została podpisana umowa na Nadzór Inwestorski nad budową drogi ekspresowej S-7 na odcinku Jędrzejów – granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego.  

  Więcej

 • ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU
  Promost Consulting ( 0000-00-00 )

  ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU: W dniu 24.05.2017 r. zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu w km 584+900-586+000 - miejsce robót wygrodzone zostanie tablicą prowadzącą z zamontowanymi światłami ostrzegawczymi U-35 barwy żółtej, tablicami kierującymi U-21b ustawionymi co 20 m oraz barierą zamykającą U-20b. Pas ruchu zostanie zwężony do minimum 3 m szerokości.

  Więcej

 • PRZEDŁUŻENIE CZASU NA UKOŃCZENIE ROBÓT KONTRAKTOWYCH
  ( 0000-00-00 )

  PRZEDŁUŻENIE CZASU NA UKOŃCZENIE ROBÓT KONTRAKTOWYCH. W dniu 16.05.2017 r. podpisano aneks do umowy kontraktowej w zakresie przedłużenia czasu na ukończenie robót kontraktowych do dnia 22.09.2017 r.

  Więcej

< poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | następna >