Aktualności


< poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | następna >

 • Zrealizowano odcinek próbny warstwy ścieralnej SMA
  Promost Consulting ( 2015-07-28 )

  W dniu 28.07.2015 zrealizowano odcinek próbny warstwy ścieralnej SMA w km 583+700-583+950.

  Więcej

 • Wykonano pierwszy odcinek (próbny) podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
  Promost Consulting ( 2015-07-27 )

      W dniu 27.07.2015 r. wykonano pierwszy odcinek (próbny) podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Odcinek ten zlokalizowany jest w km 592+925-593+025.

  Więcej

 • Zmiana tymczasowej organizacji ruchu
  Promost Consulting ( 2015-06-23 )

  W dniu 23.06.2015 r. Generalny Wykonawca przedmiotowego zadania – firma Budimex S. A. – wprowadził zmiany tymczasowej organizacji ruchu dotyczącej przełożenia ruchu na bypass w Wodzisławiu (km 599+800). 

  Więcej

 • Postęp robót – obiekt W-12
  Promost Consulting ( 2015-04-30 )

  W dniu 30.04.2015 r. zakończono prace związane z betonowaniem ustroju nośnego obiektu inżynierskiego W-12 (przejście dla zwierząt nr 2 w miejscowości Wodzisław w km S7 598+100,00). W/w obiekt jest pierwszym na przedmiotowym Kontrakcie, na którym Generalny Wykonawca robót – firma Budimex S. A. zakończyła prace związane z wykonywaniem konstrukcji nośnej budowli.   Dane charakterystyczne obiektu: Żelbetowa rama czteroprzęsłowa / rozpiętość teoretyczna 16,0m+21,0m+20,0m+16,0m / długość całkowita 74,0m / klasa obciążenia E

  Więcej

 • Zmiana tymczasowej organizacji ruchu 07.04.2015
  Promost Consulting ( 2015-04-01 )

  W dniu 07.04.2015 r. Generalny Wykonawca przedmiotowego zadania – firma Budimex S. A. – planuje wprowadzenie zmiany tymczasowej organizacji ruchu dotyczącej zamknięcia dróg powiatowych nr: 0172T, 0178T oraz 0191T wraz z wyznaczeniem tras zastępczych.

  Więcej

 • Zakończenie przerwy zimowej
  Promost Consulting ( 2015-03-17 )

  Zgodnie z aktualnym Programem Robót zakończył się okres przerwy zimowej (tj. 15.12.2014 - 15.03.2015). W związku z powyższym Wykonawca realizować będzie planowane prace w zwiększonym zakresie.

  Więcej

 • Aneks do tymczasowej organizacji ruchu w miejscowości w rejonie Węzła Wodzisław
  Promost Consulting ( 2015-02-11 )

  Generalny Wykonawca jest w trakcie opracowywania aneksu do tymczasowej organizacji ruchu, mającego na celu usprawnienie dojazdu do posesji dla mieszkańców miejscowości w rejonie Węzła Wodzisław

  Więcej

 • Utrudnienia w ruchu (02 - 07.02.2015r.)
  Promost Consulting ( 2015-02-02 )

  W bieżącym tygodniu tj. 02 – 07.02.2015 r. mogą wystąpić utrudnienia w ruchu

  Więcej

 • Prace związane z utrzymaniem czystości jezdni w rejonach prowadzonych robót
  Promost Consulting ( 2015-01-31 )

  Wykonawca na bieżąco prowadzi prace związane z utrzymaniem czystości jezdni w rejonach prowadzonych robót oraz tymczasowego oznakowania ruchu.

  Więcej

 • Przerwa w prowadzeniu prac
  Promost Consulting ( 2014-12-23 )

  Od dnia 23.12.2014 r. nastąpi przerwa w prowadzeniu prac do dnia 07.01.2015 r.

  Więcej

< poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | następna >