Aktualności


< poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | następna >

 • Zabetonowano 50% konstrukcji nośnej obiektu W-11
  Promost Consulting ( 2015-08-06 )

  W dniu 06.08.2015 r. zabetonowano 50% konstrukcji nośnej obiektu W-11. 

  Więcej

 • Zakończono betonowanie ustroju nośnego kładki dla pieszych W-5
  Promost Consulting ( 2015-08-05 )

  W dniu 05.08.2015 r. zakończono betonowanie ustroju nośnego kładki dla pieszych W-5.

  Więcej

 • Zrealizowano odcinek próbny podbudowy z betonu asfaltowego
  Promost Consulting ( 2015-07-29 )

  W dniu 29.07.2015 zrealizowano odcinek próbny podbudowy z betonu asfaltowego w km 592+925-593+025.

  Więcej

 • Zrealizowano odcinek próbny warstwy ścieralnej SMA
  Promost Consulting ( 2015-07-28 )

  W dniu 28.07.2015 zrealizowano odcinek próbny warstwy ścieralnej SMA w km 583+700-583+950.

  Więcej

 • Wykonano pierwszy odcinek (próbny) podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
  Promost Consulting ( 2015-07-27 )

      W dniu 27.07.2015 r. wykonano pierwszy odcinek (próbny) podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Odcinek ten zlokalizowany jest w km 592+925-593+025.

  Więcej

 • Zmiana tymczasowej organizacji ruchu
  Promost Consulting ( 2015-06-23 )

  W dniu 23.06.2015 r. Generalny Wykonawca przedmiotowego zadania – firma Budimex S. A. – wprowadził zmiany tymczasowej organizacji ruchu dotyczącej przełożenia ruchu na bypass w Wodzisławiu (km 599+800). 

  Więcej

 • Postęp robót – obiekt W-12
  Promost Consulting ( 2015-04-30 )

  W dniu 30.04.2015 r. zakończono prace związane z betonowaniem ustroju nośnego obiektu inżynierskiego W-12 (przejście dla zwierząt nr 2 w miejscowości Wodzisław w km S7 598+100,00). W/w obiekt jest pierwszym na przedmiotowym Kontrakcie, na którym Generalny Wykonawca robót – firma Budimex S. A. zakończyła prace związane z wykonywaniem konstrukcji nośnej budowli.   Dane charakterystyczne obiektu: Żelbetowa rama czteroprzęsłowa / rozpiętość teoretyczna 16,0m+21,0m+20,0m+16,0m / długość całkowita 74,0m / klasa obciążenia E

  Więcej

 • Zmiana tymczasowej organizacji ruchu 07.04.2015
  Promost Consulting ( 2015-04-01 )

  W dniu 07.04.2015 r. Generalny Wykonawca przedmiotowego zadania – firma Budimex S. A. – planuje wprowadzenie zmiany tymczasowej organizacji ruchu dotyczącej zamknięcia dróg powiatowych nr: 0172T, 0178T oraz 0191T wraz z wyznaczeniem tras zastępczych.

  Więcej

 • Zakończenie przerwy zimowej
  Promost Consulting ( 2015-03-17 )

  Zgodnie z aktualnym Programem Robót zakończył się okres przerwy zimowej (tj. 15.12.2014 - 15.03.2015). W związku z powyższym Wykonawca realizować będzie planowane prace w zwiększonym zakresie.

  Więcej

 • Aneks do tymczasowej organizacji ruchu w miejscowości w rejonie Węzła Wodzisław
  Promost Consulting ( 2015-02-11 )

  Generalny Wykonawca jest w trakcie opracowywania aneksu do tymczasowej organizacji ruchu, mającego na celu usprawnienie dojazdu do posesji dla mieszkańców miejscowości w rejonie Węzła Wodzisław

  Więcej

< poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | następna >