INWESTOR       NADZÓR INWESTORSKI         WYKONAWCA
<< ZATWIERDZENI PODWYKOWACY >>


Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Jędrzejów – granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego

 

Droga wykorzystuje ślad istniejącej drogi DK-7, z dobudową drugiej jezdni po stronie wschodniej od Jędrzejowa do Klemencic i od Wodzisławia do granicy województwa z dobudową po stronie zachodniej. Inwestycja położona jest w powiecie jędrzejowskim, gminach Wodzisław oraz Jędrzejów. Rozbudowywany będzie odcinek od km 583+540,00 do km 603+472,59 drogi krajowej nr 7. Długość odcinka drogi ekspresowej będzie wynosiła 19 932,59 m.

 

Głównym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu samochodowego oraz usprawnienie połączeń drogowych na trasie Kielce-Kraków.

 

Droga ekspresowa będzie nowoczesna zbudowana według najnowszych technologii i standardów uwzględniających ochronę środowiska. Zaplanowano rozwiązania minimalizujące wpływ inwestycji na środowisko przewidują budowę ekranów  akustycznych (blisko 1,5 km o wysokości do 4,5 m), systemu odwodnienia drogi, przejść dla zwierząt (w tym przejścia dla zwierząt dużych nad i pod drogą), wygrodzeń trasy, a także wykonanie nasadzeń zieleni.

 

W ramach inwestycji zostanie wybudowanych 6 mostów a także 1 przejście podziemne, 11 wiaduktów, 3 przejazdy gospodarcze, 2 kładki dla pieszych.

 

Projekt uwzględnia przygotowanie terenów pod budowę 2  Miejsc Obsługi Podróżnych typ I, których zadaniem będzie obsługa ruchu tranzytowego.

 

Ponadto zakres podstawowych robót drogowych obejmuje budowę i rozbudowę:

 • Dwupoziomowych węzłów drogowych - 4 szt
 • Dwupoziomowych przejazdów dla dróg poprzecznych – 12 szt
 • Dróg dojazdowych, obsługujących
 • Urządzeń wyposażenia technicznego drogi (bariery ochronne, oznakowanie)
 • Rozbudowa dróg istniejących (powiatowych, gminnych w zakresie kolizji z drogą S7).

 

Cele projektu

 • poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu samochodowego (bezkolizyjne skrzyżowania, pełne wyposażenie drogi związane z jej funkcjonowanie oraz ochrona środowiska)
 • usprawnienie połączeń drogowych na trasie Kielce - Kraków.
 • podniesienie komfortu jazdy.

 

Efekty

 • umożliwienie aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi oraz w województwie świętokrzyskim
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu,
 • poprawa przepustowości i zwiększenia prędkości ruchu tranzytowego na kierunku Warszawa - Kraków - Chyżne

 

Koszty

 • Wartość robót (brutto): 348 593 515,30 PLN

 

Projekt realizowany ze wsparciem środków z funduszy europejskich

Umowa o dofinansowanie UE

 • Data podpisania: 29.09.2015 r.
 • Wartość projektu:  558 000 000,00 PLN
 • Wysokość dofinansowania UE : 260 549 669,74 PLN
 • Numer  projektu Umowy o dofinansowanie: POIS.03.01.00-00-0003/15

 

Licznik odwiedzin strony:

Darmowy licznik odwiedzin

 

........................................................................................................................................................................................

AKTUALNOŚCI • ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU

  W dniu 23.09.2017 r. od godziny 11:00 zostanie wprowadzona docelowa organizacja ruchu. Ruch odbywać się będzie po obu jezdniach drogi ekspresowej S-7.

  więcej

 • Darmowy licznik wejść